Opće informacije za kandidate

cropped-fejkep.jpg

U načelu svi kandidati za viteški Red moraju biti predstavljeni i uvedeni u Red viteza našeg Suverenog Reda.

Obrazac za prijavu treba biti propisno popunjen te ga treba poslati zajedno sa 2 slike (tip slike za putovnicu) na upravni odbor.

Nakon što je prijava pregledana i smatra se od strane upravnog odbora pravovaljanom kandidati koji ispunjavaju sve potrebne uvjete mogu se prihvatiti u Red.

Federacija prima u svoje redove i odlikuje s visokim statusom viteštva one pojedince koji se odazovu pozivu da služe čovječanstvu, i da nastoje pridonijeti njegovom povijesnom humanitarnom radu.

Kandidat kojem je prihvaćen zahtjev za članstvo mora platiti administrativne troškove upis u Red, uključujući ceremoniju, smještaj i banket.

Nakon toga kandidat će dobiti vjerodajnicu kao kandidat za viteški Red. Po završetku razdoblja pripreme kandidatura, kandidat će biti pozvan da prisustvuje na službenoj svečanosti Federacije u kojem će on / ona biti proglašeni kao vitez/dama.

Osim toga svi članovi saveza moraju svake kalendarske godine platiti godišnju članarinu u siječnju svake godine u vrijednosti od 200 Zecchina – protuvrijednost 200 eura.

Svaki član Federacije koji se iz bilo kojeg razloga odluči ne poštivati odredbe plaćanja godišnje članarine smatrat će se kao neaktivan član i biti će stavljen na popis neaktivnih vitezova 30 dana od isteka roka za plaćanje članarine.

labkep